Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

2 364 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Świecie, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182169

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

 Syndyk masy upadłości ROL-INWEST-EKO sp. z o.o. w Grudziądzu w upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości w Świeciu w postaci:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Świeciu, przy ul. Parkowej 1, dla którego Sąd Rejonowy w Świeciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze BY1S/00037257/7, na które składa się grunt na działce ew. 1369/14 o pow. 0,7374 ha wraz z własnością budynków o łącznej pow. 3.623,70 m2.

Cena minimalna ww. przedmiotu sprzedaży wynosi 2.364.000 zł i zostanie powiększona o podatek VAT wg stawki określonej przepisami prawa obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Oferty należy przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres biura syndyka (Biuro Syndyka Kancelaria LEXIMA, ul. Chełmińska 16A, 87-100 Toruń) w terminie do dnia 24 czerwca 2022 r. do godz. 16.00. Wadium w kwocie 10% ceny netto należy wpłacić na rachunek masy upadłości w BNP Paribas nr 68 2030 0045 1110 0000 0288 4340 do dnia 23 czerwca 2022 r. (data wpływu na rachunek masy upadłości). Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 w biurze syndyka lub innym miejscu wskazanym uprzednio przez syndyka.

Regulamin Konkursu Ofert określający warunki, jakim winna odpowiadać oferta i tryb jej wyboru znajduje się na stronie https://lexima.com.pl/ogloszenia-i-regulaminy/.

Z oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz innymi dokumentami będzie można się zapoznać, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 56 657 57 43 lub e-mailowo: syndyk@lexima.com.pl) w biurze syndyka mieszczącym się w Toruniu przy ul. Chełmińskiej 16A, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 16.00.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu