Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

6 800 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182189

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

AGENCJA REKLAMOWA ANONS PRESS JACEK STANKIEWICZ

SZCZECIN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 515 831 864

Syndyk masy upadłości Dariusza Biernackiego (sygn. akt XII GUp 23/14) sprzeda z wolnej ręki udziały w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowych stanowiących niezabudowane działki gruntu numer od 9/1 do 9/39 oraz 9/42 o łącznej powierzchni 40.848 m², położonych w Szczecinie, osiedle administracyjne Osów, obręb ewidencyjny 326201_1.2017, Pogodno 17 – za najwyższą zaoferowaną nie niższą niż 6.800.000,00 zł (sześć milionów osiemset tysięcy) złotych netto za wszystkie udziały.

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:
      1. złożenie do dnia 12.07.2022 roku w kancelarii syndyka pisemnej oferty w zamkniętej kopercie, na warunkach wskazanych w Regulaminie konkursu i zawierającej wszystkie wymagane w nim oświadczenia i dokumenty;
      2. wpłacenie wadium w wysokości 500.000,00 (pięciuset tysięcy) złotych na rachunek bankowy masy upadłości o nr 21 1240 3930 1111 0010 8312 2759 do dnia 12.07.2022 roku.
  2. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
  3. Szczegóły oferty oraz Regulamin konkursu dostępne są na stronie https://sanacjafirmy.pl/oferty-sprzedazy lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Felczaka 17/U4, 71-417 Szczecin po wcześniejszym umówieniu – tel. 515831864 (poniedziałek – piątek w godz. 9 – 15), email: raczynski@sanacjafirmy.pl

www.sanacjafirmy.pl

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu