Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 700 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

08.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Szklarska Poręba, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182455

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE

STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE - Company Logo

ul. KOCHANOWSKIEGO 10
58-500 JELENIA GÓRA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. (75) 64 73 222, 228

STAROSTA KARKONOSKI PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYCIĄG
Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE, OBRĘB 0007, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Szklarskiej Porębie przy ul. Hugona Kołłątaja w granicach działki nr 126/1 o pow. 0,5418. Nieruchomość niezabudowana. Teren położony jest na zboczu o wystawie wschodniej. Działka o mniej regularnym kształcie, w całości powierzchni jest nieużytkowana, stanowi teren zielony nieurządzony, miejscami porośnięty samosiejkami drzew. Teren o pełnym uzbrojeniu wyposażony w energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz, przebiegające w ciągu ulicy Kołłątaja.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Szklarska Poręba zatwierdzonego uchwałą Nr XXXXVI/403/21 z dnia 25.02.2021 r. Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, dla terenów w obszarze ulic Jeleniogórskiej, Kołłątaja, 1 Maja i Krótkiej w szklarskiej Porębie, nieruchomość oznaczona jest symbolem MP/U4– teren zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej lub zabudowy usługowej oraz w małej części symbolem KDW15 – tereny dróg wewnętrznych

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 135 z dnia 11 maja 2020 roku.

Cena wywoławcza – 1.700.000,00 zł

Wadium (wniesione w pieniądzu) –85.000,00 zł

Minimalne postąpienie – 17.000,00 zł

Licytacji podlegać będzie cena netto. Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685), do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 04 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie o I przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 i przy ul. Podchorążych 15 oraz na stronie internetowej pod adresem www.powiatkarkonoski.eu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15, pokój nr 202 lub telefonicznie (75) 64 73 222, 228.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu