Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

01.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OBORNIKI, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182638

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W OBORNIKACH TOMASZ CHOJNACKI

ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA 31 LOK.5
64-600 OBORNIKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki Kancelaria Komornicza nr I w Obornikach:

64-600 Oborniki, ul. Kopernika 31/5 zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym Obornikach,
przy ul. Piłsudskiego 47 
sala nr 3 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości usytuowanej pod adresem: 64-610 Rogoźno, Wielka Poznańska 130, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1O/00022579/2.

Suma oszacowania wynosi: 455 600,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 341 700,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 45 560,00 zł na rachunek bankowy: Komornik

Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w

Poznaniu nr rachunku: 17 1020 4027 0000 1502 0738 2064 tytułem: GKm 185/20, (oznaczenie rękojmi, pełne dane

identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty

 całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika

sposób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno  oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem

szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Obornikach, ul. Piłsudskiego 47, (akta dołączone do sprawy I Co 442/20), w godzinach urzędowania sądu lub w kancelarii komorniczej. Tel. (61) 64611113. www.komornikoborniki.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu