Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MŁAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182833

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO MŁAWA

ul. STARY RYNEK 19
06-500 MŁAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 23 654 64 42 wew. 500

MIASTO MŁAWA

kontynuuje projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,

w ramach projektu Miasto Mława buduje ponad 40 km sieci kanalizacji sanitarnej.

  • W latach 2017-2021 zrealizowano kanalizację w ulicach: Altera, Anyszki, Wetmańskiego, Cichej, Ciechanowskiej, Cmentarnej, Górnej, Podgórnej, Nowej, Jasnej, Pużaka,
    Kościuszki, Kryszkiewicza, Leszczyńskiego, Szwejkowskiego, Jasińskiego, Grudkowskiego, Malinowej, Ostaszewskiego, Piaskowej, Wiśniowej, Pogorzelskiego, Poziomkowej,
    St. „Grota” Roweckiego, 20 Dywizji Piechoty WP, Łąkowej, Spokojnej, Karcza,
    Olesin, Ogrodowej, Olszynowej, Kruczej, Sadowej, Zabrody, Brukowej, Krajewskiego, Nowowiejskiej, Browarnej, Okólnej, Żabieniec, Brackiej, Kościelnej, Mickiewicza, Przyrynek, Kaplicznej, Al. Piłsudskiego (część) i Rynkowej.
  • Mieszkańcy domów zlokalizowanych przy tych ulicach wciąż mają możliwość przyłączać swoje budynki do nowo wybudowanej sieci.

Sieć kanalizacji sanitarnej budowana jest do granicy działki. Do właściciela nieruchomości należą:

  • uzgodnienie  warunków technicznych wykonania przyłącza z Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnią Ścieków WOD-KAN Sp. z o.o. w Mławie przy ul. Płockiej 106;
  • wykonanie przyłącza od granicy działki do budynku.

Obecnie na ukończeniu są roboty budowlane na obszarze tzw. „Zatorza”. Kanalizacja sanitarna zostanie wybudowana w następujących ulicach: Płońskiej, Podmiejskiej, Szreńskiej, Batalionów Chłopskich, Batorego (część), Malinowskiego, Bienia, Kolejowej, Grzybowej oraz Niecałej (część).

W następnej kolejności w roku bieżącym planowana do rozpoczęcia jest budowa kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach: Moniuszki, Batorego (część), Dworcowej (część), Łącznej, Ciasnej (część), Gdyńskiej (część), LOK (część), Tęczowej, Niskiej, Żuromińskiej (część), Ceglanej, Baczyńskiego, Roweckiego „Grota”.

Podczas prowadzenia robót budowlanych wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu. Proszę Państwa o współpracę, cierpliwość i zrozumienie sytuacji.

Budujemy kanalizację sanitarną na terenie Mławy, aby nam wszystkim żyło się lepiej.

 

Sławomir Kowalewski

                                                          Burmistrz Miasta Mława

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”,
 II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Numer umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0034/16

Planowany koszt realizacji projektu – 38 173 660,14 zł, w tym dofinansowanie – 19 892 415,30 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu oraz utrudnień w ruchu drogowym dostępne są na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl,
w zakładce „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

oraz w siedzibie Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Mława przy ul. Padlewskiego 13 tel. 23 654 64 42 wew. 500

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu