Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

681 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

STRZELNO, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182115

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 STRZELNO

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Modrzejewskiego,

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości położonych w Strzelnie oraz Kruszwicy

Przedmiotem sprzedaży jest:

  1. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Strzelnie, pod adresem ul. Parkowa 11, 88-320 Strzelno, nr ew. działki 236/10, o pow. 0,1786 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1M/00019870/3, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższą niż 681 000,00 ,
  2. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Strzelnie, pod adresem ul. Parkowa 12, 88-320 Strzelno, nr ew. działki 237/3, o pow. 0,8470 ha wraz z prawem własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy w Mogilnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1M/00029823/2, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższą niż 1 183 000,00 ,
  3. Udział w wysokości 1/2 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kruszwicy, pod adresem ul. Grodzka 1a, 88-150 Kruszwica, nr ew. działki 27/5, o pow. 1,1207 ha wraz z udziałem w wysokości 1/2 w prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00035428/4,  za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższą niż 161 000,00 .

Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku nieruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej nieruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą nieruchomość.

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). 

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatami szacunkowymi oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu