Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

14.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Świecie, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182461

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

ul. CZERSKA 8/10
00-732 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biura Syndyka, ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz, nr tel. 661-511-181 lub e-mail: syndyk.biuro@wp.pl

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 181,70 m2, stanowiącej działkę nr 270/11 o pow. 334 m2, położoną w Świeciu, przy ul. Tuwima 13, dla której Sąd Rejonowy w  Świeciu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1S/00018922/1, za cenę nie niższą niż 390.600 zł z tym zastrzeżeniem, że:
-   nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy,
- cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży.
Oferty dotyczące nabycia ww. nieruchomości należy przesłać na adres biura syndyka, ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz do dnia 14.06.2022 r.
Do oferty należy załączyć potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 39.060 zł, które powinno wpłynąć na rachunek masy upadłości numer: 93 1540 1027 2102 0004 9142 0001.    
Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku odrzucenia danej oferty wadium zostaje niezwłocznie zwrócone.
W przypadku złożenia zbliżonych cenowo ofert, może zostać przeprowadzona licytacja ustna lub pisemna pomiędzy oferentami.
W sprawie dodatkowych informacji prosimy o  kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–14.00, pod nr tel. 661-511-181 lub e-mail: 
syndyk.biuro@wp.pl.
Opis i oszacowanie nieruchomości można uzyskać na wniosek poprzez pocztę elektroniczną.
Oferta powinna zawierać pełne dane nabywcy, nr telefonu, adres e-mail, oferowaną cenę (także słownie), akceptację wszystkich warunków sprzedaży, informację, że oferent zapoznał się z przedmiotem sprzedaży pod względem faktycznym i prawnym, operatem szacunkowym nieruchomości oraz informację, że nie wnosi zastrzeżeń.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu