Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

01.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LĘDZINY, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182752

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

GMINA LĘDZINY

ul. LĘDZIŃSKA 55
43-143 LĘDZINY

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

INFORMACJA 

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy Lędzińskiej 55, 43-143 Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl  - na okres 21 dni, tj. od dnia 1.06.2022 r. do dnia 22.06.2022 r. zamieszczone zostały niżej wymienione wykazy: 

a) wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu - działka nr 3539/422 o pow. 0,0182 ha, położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, arkusz mapy 2 w rej. ul. Kraszewskiego – Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.698.2022 Burmistrza Miasta Lędziny z dn. 26.05.2022r. 

b) wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - działka nr 1248/188 o pow. 0,0537 ha zabudowana budynkiem mieszk., położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Waryńskiego - Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.697.2022 Burmistrza Miasta Lędziny z dn. 26.05.2022 r. 

Pełna treść ww. zarządzeń dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu