Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

550 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Inowrocław, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182198

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka: ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, Turek, tel. 573 140 045

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości Marii Kaczmarek,

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości położonej w Inowrocławiu.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, położonej w Inowrocławiu, pod adresem ul. Czesława Miłosza 9, 88-100 Inowrocław, nr ew. działki 4/173, o pow. 0,0459 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00016759/4 za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższą niż 550 000,00 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku do godz. 13:00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). 

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu