Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

5 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

10.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182201

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Ruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka: ul. Jałowcowa 4, Katowice, tel. 601 434 301

Syndyk masy upadłości

Biuro Syndyka: ul. Jałowcowa 4, 40-750 Katowice, tel. 601-434-301

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż samochodu osobowego

Alfa Romeo 159 1.9 JTDM-jet, rok prod. 2007

Przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia oferty wraz z proponowaną ceną nabycia, nie niższą niż 5.000,00 zł, w przypadku przedsiębiorców przedłożenia aktualnego wyciągu z rejestru, złożenia oświadczeń o poniesieniu kosztów związanych ze sprzedażą i odbiorem samochodu z miejsca przechowywania, o zapoznaniu się z aktualnym stanem faktycznym i prawnym pojazdu i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych roszczeń w przyszłości.

Ofertę zakupu wraz z oświadczeniami należy złożyć do 09.06.2022 r. w Biurze Syndyka do godz. 14:00, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty.

Otwarcie ofert nastąpi 10.06.2022 r. w Biurze Syndyka o godz. 10:30.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu i przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod w/w numerem telefonu.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w całości bez podania przyczyny oraz prawo do przeprowadzenia uzupełniającej licytacji wśród uczestników, którzy zaoferują tę samą cenę nabycia.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu