Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

10.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182203

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Ruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka: ul. Jałowcowa 4, Katowice, tel. 601 434 301

Syndyk masy upadłości

Biuro Syndyka: ul. Jałowcowa 4, 40-750 Katowice, tel. 601-434-301

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż ruchomości:

  • Motorower Dafier HW50B, rok prod. 2016, nr rej. SZ8946, 2,8KW 49,5cm3, VIN L5RGCB4C7GU000431 za cenę wywoławczą nie niższą niż 1 800,00 zł
  • Motorower ROMET MOTORS H2, rok prod. 2007, nr rej. SZ7174, 2,1KW 49,5cm3, VIN LFGH2000071000555 za cenę wywoławczą nie niższą niż 1 650,00 zł
  • Motorower KINROAD PRINCE, rok prod. 2008, nr rej. SG623G, 2KW, 49cm3, VIN LBXPCB3A18X010484 za cenę wywoławczą nie niższą niż 1 350,00 zł
  • Motorower BAOTIAN BT49QT-12 ROCKY 49, rok prod. 2008, nr rej. SZ9493, 2,6KW 49cm3, VIN L82TCAPC086000787, za cenę wywoławczą nie niższą niż 975,00 zł
  • Motorower WANGYE, rok prod. 2005, nr rej. SZ613C, 3,2KW, 49,5cm3, VIN LFFWBT7A651001454, za cenę wywoławczą nie niższą niż 2 025,00 zł
  • Motorower ROMET MOTORS YG, rok prod. 2014, nr rej. SZ8720, 2,5KW, 49cm3, VIN ZJKYG02G9EY200168, za cenę wywoławczą nie niższą niż 1 500,00 zł

Przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia oferty wraz z proponowaną ceną nabycia, nie niższą niż w/w ceny wywoławcze, w przypadku przedsiębiorców przedłożenia aktualnego wyciągu z rejestru, złożenia oświadczeń o poniesieniu kosztów związanych ze sprzedażą i odbiorem ruchomości z miejsca przechowywania, o zapoznaniu się z aktualnym stanem faktycznym i prawnym rzeczy i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych roszczeń w przyszłości.

Ofertę zakupu wraz z oświadczeniami należy złożyć do 09.06.2022 r. w Biurze Syndyka do godz. 14:00, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty.

Otwarcie ofert nastąpi 10.06.2022 r. w Biurze Syndyka o godz. 11:30.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu i przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod w/w numerem telefonu.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w całości bez podania przyczyny oraz prawo do przeprowadzenia uzupełniającej licytacji wśród uczestników, którzy zaoferują tę samą cenę nabycia.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu