Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

75 750,00 PLN

Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

03.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Nowa Korzeniówka, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182240

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Komornik Sądowy: 3 Maja 43, Gostynin, tel. (24) 235 90 50

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska (tel. (24) 235-90-50) ogłasza, że dnia

3 czerwca 2022 r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy 3-Go Maja 43 w sali nr 2, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości należącej do: Krzysztof Polański położonej: 09-530 Gąbin, Nowa Korzeniówka, działki nr 133/16, 133/17, 133/18, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1G/00001791/4.

 

Suma oszacowania

cena wywołania

(3/4 sumy oszacowania)

rękojmia

działka nr 133/16

28 400,00 zł

21 300,00 zł

2 840,00 zł

działka nr 133/17

35 900,00 zł

26 925,00 zł

3 590,00 zł

działka nr 133/18

36 700,00 zł

27 525,00 zł

3 670,00 zł

łącznie

101 000,00 zł

75 750,00 zł

10 100,00 zł

Wyceniane nieruchomości położone są we wsi Nowa Korzeniówka, zlokalizowanej w gminie Gąbin, na terenie powiatu płockiego, w województwie mazowieckim. Nowa Korzeniówka to niewielka wieś, która zlokalizowana jest w niedalekiej odległości od koryta rzeki Wisła, w średniej odległości około: 11 km od centrum miasta Gąbin oraz 14 km od centrum miasta Płock. Wyceniane nieruchomości znajdują się w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 575 oraz działek z zabudową zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną i terenów niezbudowanych.

Działka nr 133/16 (pow. 1 604 m2), Działka nr 133/17 (pow. 2 032 m2), Działka nr 133/18 (pow. 19 823 m2) - o regularnym kształcie, teren działek o łagodnym ukształtowaniu, niezabudowany, porośnięty roślinnością trawiastą, miejscowo zadrzewiony i zakrzewiony, podmokły. Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej oraz do sieci infrastruktury technicznej. Docelowo działki te mają zostać skomunikowane przez układ dróg wewnętrznych na działkach 133/10, 133/11, 133/12.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki zlokalizowane są w części na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, w części na terenie użytków zielonych i obniżeń terenowych, w części na terenie lasów oraz w niewielkiej części w pasie drogi głównej. Ponadto część działki znajduje się na terenach lokalizacji przesyłowej infrastruktury technicznej i strefach ochronnych od tych sieci.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 51 16001462 1835 9395 7000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu