Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

25 700,00 PLN

Icon
Data publikacji

02.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Zgierz, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182937

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: konkursofertsyndyk@gmail.com

Syndyk masy upadłości w ramach toczącego się postępowania upadłościowego sygn. akt XIV GUp 392/20 ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na sprzedaż udziału 2/18 w prawie własności lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Zgierzu ul. Boya-Żeleńskiego 17 m 36, 60,28 mkw za cenę oszacowania 25.700,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych 00/100). Lokal nie ma urządzonej Księgi Wieczystej. W lokalu zamieszkują lokatorzy. Pozostałym współuprawnionym z tytułu prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu.

Oferty na zakup nieruchomości należy przesyłać drogą korespondencyjną (przesyłka rejestrowana) w terminie do dnia 17.06.2022 r. do g. 15:00. Oferty w zamkniętych kopertach z czytelnym dopiskiem „oferta zakupu udziału Zgierz” należy przesłać drogą pocztową na adres: ul. Rewolucji 1905 r. 82 lok. A21, 90-223 Łódź. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

Cena nabycia nie może być niższa niż cena oszacowania. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania na konto masy nr 07 1140 2004 0000 3102 8025 9087.

Dodatkowe informacje, operat szacunkowy oraz regulamin konkursu ofert dostępne mailowo konkursofertsyndyk@gmail.com

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu