Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OBORNIKI, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182800

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W OBORNIKACH TOMASZ CHOJNACKI

ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA 31 LOK.5
64-600 OBORNIKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach  Tomasz Chojnacki Kancelaria Komornicza nr I w Obornikach:  

64-600 Oborniki, ul. Kopernika 31/5, zawiadamia, że w dniu  29 czerwca 2022 r. o godz. 8.30 

w Sądzie Rejonowym w Obornikach przy ul. Piłsudskiego 47,  sala nr 3, odbędzie się: 

PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości lokalowej 

usytuowanej pod adresem: 64-600 Oborniki, Droga Leśna 51/31, 

dla której Sąd Rejonowy w Obornikach Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1O/00033789/7. 

Suma oszacowania wynosi: 370 800,00 zł.  

Cena wywołania wynosi: 278 100,00 zł.  

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię  w wysokości: 37 080,00 zł na rachunek bankowy: Komornik  Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki,  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w  Poznaniu nr rachunku: 17 1020 4027 0000 1502 0738 2064 tytułem: Km 1771/18 (oznaczenie rękojmi, pełne dane  identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub  w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania  kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.  

Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika  sposób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno  oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem  szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz  z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie I Wydziału  Cywilnego Sądu Rejonowego w Obornikach, ul. Piłsudskiego 47  (akta dołączone do sprawy I Co 485/18), w godzinach  urzędowania sądu lub w kancelarii komorniczej.  

Tel. 61 646 11 13, www.komornikoborniki.pl.  

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i  przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,  jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą  dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub  przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.  

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu