Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OBORNIKI, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182802

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W OBORNIKACH TOMASZ CHOJNACKI

ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA 31 LOK.5
64-600 OBORNIKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki Kancelaria Komornicza nr I w Obornikach: 64-600 Oborniki, ul. Kopernika 31/5, zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2022 r. o godz. 9.00 w Sądzie Rejonowym w Obornikach przy ul. Piłsudskiego 47, sala nr 3, odbędzie się: 

PIERWSZA LICYTACJA spółdzielczego własnościowego  prawa do lokalu usytuowanego pod adresem: 64-610 Rogoźno, Kotlarska 18/10, 

dla którego Sąd Rejonowy w Obornikach Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1O/00032484/2. 

Suma oszacowania wynosi: 102 200,00 zł.  

Cena wywołania wynosi: 76 650,00 zł.  

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 10 220,00 zł na rachunek bankowy: Komornik  Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w  Poznaniu nr rachunku: 17 1020 4027 0000 1502 0738 2064  tytułem: Km 501/20 (oznaczenie rękojmi, pełne dane  identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania  kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.  Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika  sposób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno  oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem  szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz  z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie I Wydziału  Cywilnego Sądu Rejonowego w Obornikach, ul. Piłsudskiego 47  (akta dołączone do sprawy I Co 897/19), w godzinach  urzędowania sądu lub w kancelarii komorniczej.  

Tel. 61 646 11 13, www.komornikoborniki.pl.  

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i  przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,  jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą  dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub  przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu