Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADOM, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182960

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Roboty budowlane

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA USTRONIE

ul. WYŚCIGOWA 19
26-611 RADOM

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie rekultywacji placów zabaw znajdujących się na terenach należących do zasobów S.M. „USTRONIE”. Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni  www. ustronie. radom.pl lub w  wersji papierowej, po uprzednim zgłoszeniu chęci nabycia dokumentów pod numerem tel. 48 385 74 00 wew. 126 i  wniesieniu opłaty  w wysokości 123,00zl brutto. 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pani Bogumiła Okoń tel. 48 385 74 00 wew. 126, e-mail: b.okon@ustronie.radom.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie  określonej w SWZ.

Oferty należy składać do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku głównego wejścia do biura  Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19, w terminie do dnia 20.06.2022r. do godz. 1400Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 21.06.2022r. o godz. 1015                     w  siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19.

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin zlecania dostaw i usług na rzecz SM „USTRONIE” w Radomiu z dnia 18.02.2021r.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania przetargu przed upływem terminu otwarcia ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu