Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

18 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183068

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Mieszkania/domy

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Syndyk  KRZYSZTOFA ANTCZAKA -sygn.VGUp  5/17of 

Tel.   601-25-61-75,  ako555@wp.pl 

sprzeda w  przetargu nieograniczonym, n/w składnik masy upadłości:

Współudział 1/2 Krzysztofa Antczaka w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego - ul.Wschodnia 3 m.47 w Szydłowcu, znajdującego się w zasobach Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Lokal mieszkalny -pow. uż. 46,30m2; 2 pok.+kuchnia, łazienka z wc, przedpokój -IIIp., bud.V kond.

 CENA WYWOŁAWCZA : 18.000,00 zł

 Warunki przystąpienia do przetargu:

*Wpłata wadium – w wysokości 1.800,00  zł na n/w konto funduszu masy upadłości-tytuł wpłaty: „Wadium -Przetarg  -lokal Antczak”:

Syndyk Andrzej Kostka:  39 1140 2004 0000 3602 7689 0426  

*Złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2022 do godz.15.00 w Biurze syndyka ,26-600 Radom , ul. Żeromskiego 94 pok.107 pisemnej oferty  w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta-przetarg -lokal Antczak” zawierającej: dane oferenta; aktualny odpis z właściwego rejestru, oferowaną cenę (nie niższą od ceny wywoławczej) , termin i sposób jej zapłaty, potwierdzenie warunku dot. wpłaty wadium , oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym  przedmiotu sprzedaży oraz  regulaminem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Liczy się data i godzina faktycznego wpływu oferty.

*Otwarcie i rozpoznanie ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w  Biurze syndyka ,26-600 Radom , ul.Żeromskiego 94 pok.107 w dniu  20.06.2022 o godz.15.30 Wybór oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę będzie prawnie skuteczny po zatwierdzeniu  przez Sędziego Komisarza.

*Oględziny przedmiotu przetargu możliwe po uzgodnieniu terminu z syndykiem.  Udostępnienie Regulaminu przetargu  w miejscu

 składania ofert  lub poprzez e-mail  a wgląd do  operatu  opisu i oszacowania  udostępni syndyk w uzgodnionym  terminie.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu