Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

750 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Łódź, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183184

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

DEPARTAMENT GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM WDM SKARB PAŃSTWA

ul. PIOTRKOWSKA 104
90-926 ŁÓDŹ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

 wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej

o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 8/16 w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej bez numeru, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 95/2 w obrębie geodezyjnym nr W-36, o powierzchni 0,7570 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00338373/7.

Cena wywoławcza udziału w prawie własności nieruchomości wynosi: 750 000 zł.

Wadium wynosi: 75 000 zł.

Cenę nabycia udziału w prawie własności nieruchomości stanowi cena osiągnięta
w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI (wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej) o przetargu zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.). Ogłoszenie publikowane  jest również na stronie internetowej pod adresami: https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/sprzedaz-nieruchomosci/, https://nieruchomosci.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi  przy  ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 468 lub 457) oraz pod numerami telefonów:  (42) 638-45-83, 638-44-14.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu