Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

02.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

TORUŃ, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183050

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD OKRĘGOWY W TORUNIU

ul. PIEKARY 52
87-100 TORUŃ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

W Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu zostało wszczęte postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 189/21z wniosku Agnieszki Krystyny Góralczyk i Stefana Góralczyk z udziałem: Pawła Urbankiewicza , Barbary Urbankiewicz, Lecha Urbankiewicza, Bożeny Szcześniak o zasiedzenie zabudowanej nieruchomości położonej w Radominie,  gmina Radomin, oznaczonej na wypisie z rejestru gruntów jako działka o numerze 230/1 o powierzchni 00.08,04 ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.   

Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosiły swoje prawa do w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu w Wydziale I Cywilnym, w którym toczy się postępowanie. Ponadto sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości w sprawie, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia przekazały je sądowi. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu