Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

02.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Kamiennik Wielki, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183118

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA MILEJEWO

ul. ELBLĄSKA 47
82-316 MILEJEWO

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Milejewo informuje, że na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Milejewie, w miejscowości Kamiennik Wielki oraz na stronach internetowych: milejewo-ug.bip-wm.pl i milejewo.pl, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanych pierwszych rokowaniach na sprzedaż nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów jako:

I. działka nr 387, obręb Kamiennik Wielki, gm. Milejewo o pow. 3,9700 ha, posiadającej KW EL1E/00033363/5. Cena wywoławcza 689300,00 zł (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta zł) plus VAT. Wysokość zaliczki: 50.000,00zł. Termin i miejsce rokowań: 03.08.2022r., godz. 08.30 UG Milejewo, ul. Elbląska 47, sala nr 15.

II. działka nr 399 obręb Kamiennik Wielki, gm. Milejewo o pow. 4,0534 ha, posiadającej KW EL1E/00033363/5. Cena wywoławcza 837100,00 zł (osiemset trzydzieści siedem tysięcy sto zł) plus VAT. Wysokość zaliczki: 60.000,00zł. Termin i miejsce rokowań: 03.08.2022r., godz. 10.30 UG Milejewo, ul. Elbląska 47, sala nr 15.

III. działka nr 397, obręb Kamiennik Wielki, gm. Milejewo o pow. 3,4905 ha, posiadającej KW EL1E/00033363/5. Cena wywoławcza 720900,00 zł (siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset zł) plus VAT. Wysokość zaliczki: 55.000,00zł. Termin i miejsce rokowań: 03.08.2022., godz. 12.30 UG Milejewo, ul. Elbląska 47, sala nr 15.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na str. internetowych: milejewo-ug.bip-wm.pl milejewo.pl

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie UG Milejewo przy ul. Elbląskiej 47, 82-316 Milejewo, pokój nr18, pod nr tel. (055) 231-22-82 w godz. urzędowania.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu