Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

02.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Ptakowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182588

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA ZBROSŁAWICE

ul. OŚWIĘCIMSKA 2
42-674 ZBROSŁAWICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

O g ł o s z e n i e 

Wójt Gminy Zbrosławice informuje, że zostały zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Gminy Zbrosławice oraz wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2 wykazy nieruchomości: 

  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 

-  Obręb Ptakowice a. m. 1, działka nr 1502/2 o pow. 0,0631 ha, KW nr GL1T/00007501/0; 

-  Obręb Ptakowice a. m. 1, działka nr 1505/2 o pow. 0,0740 ha, KW nr GL1T/00007501/0. 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, na podst. art.34  ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, określa się na dzień  07.07.2022 r. 

  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 

- Obręb Ptakowice a.m. 1, działka nr 213/3 o pow. 3,5122 ha, KW nr GL1T/00063822/6. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu