Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

02.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

21.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GDAŃSK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183371

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Roboty budowlane

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MŁYNIEC

ul. PILOTÓW 3
80-460 GDAŃSK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: techniczny@smmlyniec.pl.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Młyniec”

80-460 Gdańsk ul. Pilotów 3, tel. 58 556-66-60

OGŁASZA  PRZETARG  NA:

Remont elewacji (usuwanie mikroorganizmów i malowanie)

budynku mieszkalnego przy ul. Pilotów 16 w Gdańsku

  „Specyfikację warunków zamówienia” można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni, pokój nr 15 w godz. 900-1400 po wpłacie bezzwrotnej opłaty w wysokości 100,00 zł  + 23% VAT (123,00 zł brutto) za 1 egz. Specyfikacji.

 

  Opłatę za SWZ należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej ”Młyniec”:

BANK PEKAO S.A.  32 1240 1268 1111 0010 4440 7774.

 

  Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do Spółdzielni do dnia 21.06/2022 r. do godz. 900. Warunkiem wzięcia udziału  w przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia składania ofert.

  Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.06/2022 r. o godz. 1000.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: tel. 58-5566660, e-mail - techniczny@smmlyniec.pl.

 

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu