Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LUBLIN, lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182959

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

ul. BAZYLIANÓWKA 46
20-144 LUBLIN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

z dnia 3 czerwca 2022 r.   

 

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916) zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029).

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia,

 

że w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego opublikowano Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 :

 

 1. Bachus PLH060056 – Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bachus PLH060056; publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, rok 2022, pozycja 1385, data ogłoszenia 16 marca 2022 r.
 2. Chmiel PLH060001 – Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Chmiel PLH060001; publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, rok 2022, pozycja 1386, data ogłoszenia 16 marca 2022 r.
 3. Czarny Las PLH060002 - Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czarny Las PLH060002; publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, rok 2022, pozycja 1387, data ogłoszenia 16 marca 2022 r.
 4. Dzierzkowice PLH060079 – Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dzierzkowice PLH060079; publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, rok 2022, pozycja 1388, data ogłoszenia 16 marca 2022 r.
 5. Lasy Dołhobyczowskie PLH060103 – Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Dołhobyczowskie PLH060103; publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, rok 2022, pozycja 1389, data ogłoszenia 16 marca 2022 r.
 6. Lasy Mirczańskie PLH060104– Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Mirczańskie PLH060104; publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, rok 2022, pozycja 1390, data ogłoszenia 16 marca 2022 r.
 7. Olszanka PLH060012 – Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Olszanka PLH060012; publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, rok 2022, pozycja 1391, data ogłoszenia 16 marca 2022 r.
 8. Serniawy PLH060057 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Serniawy PLH060057; publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, rok 2022, pozycja 1392, data ogłoszenia 16 marca 2022 r.
 9. Staw Boćków PLB060016 - Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Staw Boćków PLB060016; publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, rok 2022, pozycja 1393, data ogłoszenia  16 marca 2022 r.

 

Jednocześnie informuje się o:

 1. możliwości zapoznania się z treścią i uzasadnieniem ww. zarządzeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, w godzinach 730 – 1530 (od poniedziałku do piątku), a także na stronie internetowej: www.lublin.rdos.gov.pl w zakładce: „Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie”
 2. Opracowanie planu zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000, współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach projektu „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” POIS.02.04.00-00-0193/16.

 

 

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Lublinie

Arkadiusz Iwaniuk

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu