Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 500,00 PLN

Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

25.07.2022 25 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SOPOT, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183538

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA MIASTA SOPOTU

GMINA MIASTA SOPOTU - Company Logo

ul. KOŚCIUSZKI 25/27
81-704 SOPOT

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. (58) 5213 826

PREZYDENT MIASTA SOPOTU

81-704 Sopot, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27

 

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Sopotu z przeznaczeniem na cele parkingowe

 

Lokalizacja

 

Sopot, ul. Armii Krajowej 124

 

 

Powierzchnia

 

ca 350 m²

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

 

część działki nr 161, karta mapy 16

Dodatkowe informacje

nieruchomość niezabudowana, teren utwardzony, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Armii Krajowej, przeznaczenie na parking dla samochodów osobowych

 

Wyjściowa miesięczna stawka czynszu dzierżawnego do przetargu

 

 

1.500,00 zł plus należny podatek VAT

(tysiąc pięćset złotych)

 

Czynsz płatny jest do 10 dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy dzierżawy. Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego opłacać będzie również podatek od nieruchomości.

 

 

Wysokość wadium

 

3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)

 

Termin wpłaty wadium

 

 

do dnia 21 lipca 2022 r.

 

 

Termin i miejsce przetargu

 

25 lipca 2022 r.,  o godz. 12.00 czasu lokalnego,

sala nr 58, I piętro, Urząd Miasta Sopotu

 

 

Wadium w wysokości 3.000,00 zł należy wpłacić na konto nr 38 1020 1811 0000 0202 0373 5842 prowadzone przez prowadzone przez Bank PKO BP.

 

Przetarg przeprowadza się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213).

Ogłoszenie o przetargu znaleźć można na stronie internetowej miasta Sopotu www.sopot.pl  w zakładce przetargi,  na tablicy ogłoszeń i w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Sopotu, pokój nr 115, II piętro, tel. (58) 5213 826.

 

Prezydent Miasta Sopotu może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o tym do publicznej wiadomości.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu