Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BLEDZEW, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183557

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD GMINY BLEDZEW

ul. KOŚCIUSZKI 16
66-350 BLEDZEW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BLEDZEW

w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Jeziora Długie, uchwałą Nr XXXIV/288/22  Rady Gminy Bledzew z dnia 29 marca 2022 r.

 

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 43 ww. ustawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Bledzewie, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, w godzinach pracy urzędu.

 

 

Wójt Gminy Bledzew

(-) Małgorzata Musiałowska

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu