Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MASŁÓW, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183264

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MASŁÓW MASŁÓW PIERWSZY

ul. SPOKOJNA 2
26-001 MASŁÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Masłów, dnia 30. 05. 2022 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MASŁÓW

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Nr 1

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów

na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak: NZ.9022.1.1.2022 z dnia 09.05.2022 r. a także pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-III.410.23.2022.KW z dnia 13.05.2022 r. uzgadniającymi odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. zmiany planu

ODSTĘPUJE SIĘ OD

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów, do której Rada Gminy Masłów przystąpiła uchwałą Nr XLI/216/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu