Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHORZÓW, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183558

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W CHORZOWIE

ul. DR. JÓZEFA ROSTKA 2
41-500 CHORZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Sygnatura akt sprawy VIII Ns 492/21

OGŁOSZENIE

W sprawie o sygn. akt VIII Ns 492/21 Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Chorzowie zezwolił Sabinie Moś, Annie Czajkowskiej, Katarzynie Jagiełło na złożenie do depozytu sądowego kwoty 43.277,42 zł (czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści dwa grosze), w tym kapitał w kwocie 42.478,13 zł (czterdzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych trzynaście groszy), należnych uczestnikowi Karolowi Moś tytułem wyrównania udziałów w sprawie o dział spadku i zniesienie współwłasności po Chryzostomie Moś zgodnie z treścią pkt 3 prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Myszkowie z dnia 7 grudnia 2020 roku, sygn. I Ns 239/18, uzupełnionego postanowieniem z dnia 4 stycznia 2021 roku oraz sprostowanego postanowieniem z dnia 4 stycznia 2021 roku.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Chorzowie wzywa Karola Moś do odbioru depozytu sądowego, który wypłacony mu zostanie na jego żądanie bez żadnych warunków.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu