Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MORAWICA, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183275

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO I GMINA MORAWICA

ul. SPACEROWA 7
26-026 MORAWICA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORAWICA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje

o wywieszeniu w dniach od 03.06.2022 r. do 24.06.2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem:

 www.morawica.eobip.pl wykazu nieruchomości lokalowej w budynku wielorodzinnym

 w Morawicy przy ul. Spacerowej 3 – lokalu mieszkalnego Nr 19 o powierzchni użytkowej 53,81 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 1,38 m2, udziałem we współwłasności urządzeń i części wspólnej budynku oraz udziałem wynoszącym 5519/212475
w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 343/2 o pow. 1,0353 ha - przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej, dotychczasowemu najemcy, z którym najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami
i Geodezji pok. 6 oraz pod nr. tel. 41 3114 691 w. 114

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu