Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

02.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SKAWINA, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183285

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA SKAWINA

ul. RYNEK 1
32-050 SKAWINA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

 

                                                                       Skawina, dnia 31.05.2022 r.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym, który odbędzie się w dniu 06 lipca 2022 r. o godz. 1215 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1 na sprzedaż działki nr 836/5 o pow. 0,0028 ha, obj. KW KR3I/00041699/7 (odłączonej z KW KR3I/00004618/5), poł. w Pozowicach.

Ogłoszenie zostało również zamieszczone w Internecie (na stronie internetowej - www.gminaskawina.pl w zakładce Urząd i Rada - ogłoszenia urzędowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej) a także wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie Skawiny i Pozowic.

Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5  tel.(12) 277-01-55.                                                          

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu