Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŚWIECIE, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183608

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA ŚWIECIE

ul. WOJSKA POLSKIEGO 124
86-100 ŚWIECIE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŚWIECIA 

Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 

zawiadamiam 

o podjęciu przez Radę Miejską w Świeciu Uchwały Nr 344/22 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Petelskiego i Nadbrzeżną oraz ulicami Krótką, Wojska Polskiego i rzeką Wdą w Świeciu oraz o możliwości zapoznania się z treścią miejscowego planu wraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 i uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie w Wydziale Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego, biuro nr 7 w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu: www.bip.swiecie.eu, w terminie 21 dni od dnia doręczenia obwieszczenia, tj. od 10 czerwca 2022 do 13 lipca 2022 r. 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu