Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

24.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Pasym, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183157

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

ul. CZERSKA 8/10
00-732 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową ujawnioną w KW nr OL1S/00011266/8, stanowiącej działki nr 430/2, 431 i 432 o łącznej powierzchni 0,5633 ha na których posadowiony jest budynek jednorodzinny o powierzchni użytkowej 148,59 m² wraz z zabudową pomocniczą położony w Pasymiu przy ul. Jana Pawła II 20

wartość według operatu szacunkowego wynosi 434.000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych)

Majątek masy upadłości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. (089) 535-42-87, tel. kom. 502 510 318.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta-Pasym” w Biurze Syndyka 10-407 Olsztyn ul. Lubelska 30 p. 112 – w terminie do dnia 24.06.2022 r. do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w dniu 28.06.2022 r. godz. 12.00.

W przypadku złożenia kilku ofert syndyk zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dalszych negocjacji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zastrzega się również prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia rokowań przez Sędziego Komisarza lub Syndyka w każdym stadium bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu