Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

USTKA, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183658

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

URZĄD GMINY USTKA

URZĄD GMINY USTKA - Company Logo

ul. DUNINA 24
76-270 USTKA

 

WÓJT GMINY USTKA

 

Działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899,815) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka na tablicy ogłoszeń (parter) w okresie od 06 czerwca 2022 roku do 18 lipca 2022 roku zostanie zamieszczony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Ustka, przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego:

  • działka nr 112/36 – obręb Przewłoka,
  • działka nr 348/1  – obręb Wodnica,
  • działka nr  55/18 – obręb Machowino
  • działka  nr 55/19 – obręb Machowino,
  • działka nr 12/24  – obręb Dominek.

 

Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości winny zgłosić wnioski o nabycie  tej nieruchomości w terminie do dnia 18 lipca 2022 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ustce, pokój 1 tel. (59) 8152-409 lub 8146-044 wew. 431, fax. (59) 8144-257.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu