Komunikaty.pl Vademecum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79968.html Vademecum pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 10 pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved Gazeta.pl http://bi.gazeta.pl/im/2/6655/m6655342.jpg http://www.gazeta.pl Procedura odwrócona nie ma zastosowania dla zamówień w trybie podstawowym https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27034026,procedura-odwrocona-nie-ma-zastosowania-dla-zamowien-w-trybie.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/7f/c8/19/z27034239F,Procedura-odwrocona---nowa-ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, procedura odwrócona może być stosowana wyłącznie do zamówień udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego[2]. Fri, 30 Apr 2021 06:30:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27034026,procedura-odwrocona-nie-ma-zastosowania-dla-zamowien-w-trybie.html Marek Okniński 2021-04-30T06:30:00Z Przetargi brytyjskie dostępne dla polskich przedsiębiorców https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27013354,przetargi-brytyjskie-dostepne-dla-polskich-przedsiebiorcow.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/39/c3/19/z27013433F,Przetargi-brytyjskie-dostepne-dla-polskich-przedsi.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zatem pomimo brexitu polscy przedsiębiorcy nadal mogą ubiegać się o zamówienia publiczne udzielane na terenie Zjednoczonego Królestwa. Fri, 23 Apr 2021 13:49:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27013354,przetargi-brytyjskie-dostepne-dla-polskich-przedsiebiorcow.html Marek Okniński 2021-04-23T13:49:00Z Czy warto korzystać z kryteriów jakościowych? https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26988380,czy-warto-korzystac-z-kryteriow-jakosciowych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a8/a7/19/z26900648F,Nowa-ustawa-Prawo-zamowien-publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Prawo zamówień publicznych nie eliminuje stosowania kryteriów niewymiernych, należy jednak przestrzegać wymogu ich odpowiedniego opisania odnośnie do informacji, jakie są konieczne do uzyskania punktacji w danym zakresie/przedziale. Fri, 16 Apr 2021 13:57:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26988380,czy-warto-korzystac-z-kryteriow-jakosciowych.html Marek Okniński 2021-04-16T13:57:00Z Czy wykonawca może domagać się wypłacenia zaliczki ? https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26964721,czy-wykonawca-moze-domagac-sie-wyplacenia-zaliczki.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/22/b7/19/z26964770F,wyplacenia-zaliczki---nowa-ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy wykonawca może oczekiwać płatności częściowych lub zaliczki. Fri, 09 Apr 2021 15:01:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26964721,czy-wykonawca-moze-domagac-sie-wyplacenia-zaliczki.html Marek Okniński 2021-04-09T15:01:00Z Większe uprawnienia wykonawców do wnoszenia odwołań https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26944842,wieksze-uprawnienia-wykonawcow-do-wnoszenia-odwolan.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/ea/4b/11/z18136298F,Nowa-ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Prawo zamówień publicznych zrównało katalog przesłanek umożliwiających wniesienia odwołania w postępowaniu o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych z zamówieniami udzielanymi w tzw. procedurze krajowej[2]. Fri, 02 Apr 2021 11:37:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26944842,wieksze-uprawnienia-wykonawcow-do-wnoszenia-odwolan.html Marek Okniński 2021-04-02T11:37:00Z Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26923912,istotna-zmiana-przy-udzielaniu-zamowien-na-uslugi-ochrony-jako.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/45/e4/13/z20857669F,Uslugi-ochrony-jako-uslugi-spoleczne.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne (np. usługi ochrony) o wartości mniejszej niż progi unijne a równej lub wyższej niż 130.000 zł. netto w większości przypadków zastosowanie znajdzie tryb podstawowy (w jednym z trzech wariantów określonych w art. 275 pkt. 1 - 3 ustawy PZP). Fri, 26 Mar 2021 15:13:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26923912,istotna-zmiana-przy-udzielaniu-zamowien-na-uslugi-ochrony-jako.html Marek Okniński 2021-03-26T15:13:00Z Obligatoryjna wizja lokalna nie zastępuje opisu przedmiotu zamówienia https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26899894,obligatoryjna-wizja-lokalna-nie-zastepuje-opisu-przedmiotu-zamowienia.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a8/a7/19/z26900648F,Nowa-ustawa-Prawo-zamowien-publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Obligatoryjność odbycia wizji lokalnej nie może prowadzić do ograniczenia konkurencji wśród podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Fri, 19 Mar 2021 14:45:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26899894,obligatoryjna-wizja-lokalna-nie-zastepuje-opisu-przedmiotu-zamowienia.html Marek Okniński 2021-03-19T14:45:00Z Zniesiono obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu zamówienia w trybie z wolnej ręki https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26875619,zniesiono-obowiazek-informowania-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/3e/70/11/z18288446F,Zamowienie-z-wolnej-reki.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Jedną z istotnych zmian zmniejszających stopień sformalizowania procedury udzielenia zamówienia publicznego jest zniesienie konieczności zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień publicznych o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Fri, 12 Mar 2021 12:22:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26875619,zniesiono-obowiazek-informowania-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych.html Marek Okniński 2021-03-12T12:22:00Z Dopuszczalne terminy zawarcia umowy w nowym Prawie zamówień publicznych https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26854439,dopuszczalne-terminy-zawarcia-umowy-w-nowym-prawie-zamowien.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/d1/9c/19/z26854609F,Nowa-ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Jeżeli odwołanie nie zostało wniesione umowa może zostać podpisana po upływie terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Fri, 05 Mar 2021 15:24:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26854439,dopuszczalne-terminy-zawarcia-umowy-w-nowym-prawie-zamowien.html Marek Okniński 2021-03-05T15:24:00Z Równoważność w opisie przedmiotu zamówienia https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26829813,rownowaznosc-w-opisie-przedmiotu-zamowienia.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/8f/53/14/z21314447F,Opis-przedmiotu-zamowienia.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zamawiający dopuszczając równoważność produktów, winien sprecyzować zakres kryteriów stosowanych do oceny równoważności. Fri, 26 Feb 2021 09:36:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26829813,rownowaznosc-w-opisie-przedmiotu-zamowienia.html Marek Okniński 2021-02-26T09:36:00Z Czy uwzględnienie zarzutów odwołania usprawnia procedurę udzielenia zamówienia? https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26805921,czy-uwzglednienie-zarzutow-odwolania-usprawnia-procedure-udzielenia.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/71/11/z18288969F,Krajowa-Izba-Odwolawcza--KIO-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>"Czynność wykonana zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu okręgowego rozpoznającego skargę nie może być już przedmiotem odwołania. Wyłącznie w przypadku, gdy dana czynność została dokonana odmienne (tj. niezgodnie z wyrokiem Izby), to podlega ona zaskarżeniu odwołaniem bez żadnych ograniczeń." Fri, 19 Feb 2021 08:00:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26805921,czy-uwzglednienie-zarzutow-odwolania-usprawnia-procedure-udzielenia.html Marek Okniński 2021-02-19T08:00:00Z Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26784551,fakultatywnosc-negocjacji-w-trybie-podstawowym.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/64/3d/18/z25417828F,negocjacje.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami może być stosowany wg swobodnego wyboru zamawiającego - ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa żadnych, po za progiem wartości szacunkowej zamówienia (od kwoty równiej lub wyższej 130.000 zł. netto do kwoty poniżej progów unijnych) przesłanek ograniczających zastosowanie analizowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego. Fri, 12 Feb 2021 14:39:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26784551,fakultatywnosc-negocjacji-w-trybie-podstawowym.html Marek Okniński 2021-02-12T14:39:00Z Odwołanie rozpatrywane według nowych przepisów Prawa zamówień publicznych https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26758961,odwolanie-rozpatrywane-wedlug-nowych-przepisow-prawa-zamowien.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/71/dc/13/z20824945F,Nowelizacja-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej nie przysługuje na działania i zaniechania zamawiającego poczynione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż 130.000 zł. netto. Fri, 05 Feb 2021 12:22:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26758961,odwolanie-rozpatrywane-wedlug-nowych-przepisow-prawa-zamowien.html Marek Okniński 2021-02-05T12:22:00Z Wysokość pomocy publicznej uzyskanej w związku z COVID-19 jest jawna https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26734793,wysokosc-pomocy-publicznej-uzyskanej-w-zwiazku-z-covid-19-jest.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/23/e5/15/z22959395F,Zmiana-ustawy-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W ocenie składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej (orzekającego w sprawie o sygn. akt: KIO 2331/20) ujawnienie informacji dotyczących uzyskanej przez podmiot pomocy związanej z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19, nie naruszy w żadnym aspekcie istotnych interesów przedsiębiorcy. Fri, 29 Jan 2021 12:49:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26734793,wysokosc-pomocy-publicznej-uzyskanej-w-zwiazku-z-covid-19-jest.html Marek Okniński 2021-01-29T12:49:00Z Zmiana wyznaczenia terminu wyjaśnienia treści SWZ (specyfikacji warunków zamówienia) https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26709630,zmiana-wyznaczenia-terminu-wyjasnienia-tresci-swz-specyfikacji.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/d4/05/10/z16801236F,Tylko-w-uzasadnionych-przypadkach-zamawiajacy-moze.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w art. 135 ust. 1 stanowi, że wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Fri, 22 Jan 2021 07:30:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26709630,zmiana-wyznaczenia-terminu-wyjasnienia-tresci-swz-specyfikacji.html Marek Okniński 2021-01-22T07:30:00Z