Przetargi - Vademecum

 • 29-06-2016 08:00

  Wymagania zawarte w siwz

  Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna odpowiadać wymaganiom określonym w siwz.

 • 27-06-2016 08:00

  Szacunkowa wartość zamówienia

  Zamawiający przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania jest zobowiązany ocenić, w jakim progu progowym przeprowadzi procedurę. W tym celu musi ustalić szacunkową wartość zamówienia.

 • 22-06-2016 11:22

  Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

  Prawo zamówień publicznych umożliwia formułowanie zapisów wzoru oferty, w taki sposób aby uzyskać osobne oferty na poszczególne roboty budowlane.

 • 21-06-2016 13:10

  Udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego

  Udostępnienie potencjału podmiotu trzeciego powinno gwarantować wykonawcy realną możliwość wykorzystania tego potencjału w wykonaniu zamówienia publicznego.

 • 20-06-2016 11:24

  Nowelizacja Pzp

  9 czerwca 2016 roku Senat przyjął poprawki w sprawie nowelizacji Pzp. Nowe przepisy będą regulować między innymi obowiązek stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

 • 17-06-2016 10:18

  Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

  Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.

 • 16-06-2016 09:49

  Zakaz udostępniania informacji przetargowych

  Zastrzeżenie zakazu udostępniania informacji dokonane przez wykonawcę jest się skuteczne, gdy zamawiający w wyniku przeprowadzenia odpowiedniego badania pozytywnie przesądzi, że zastrzeżone informacje mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa.

 • 10-06-2016 09:14

  Regulamin udzielania zamówień publicznych

  Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 30.000 euro powinien wskazywać w jaki sposób udzielić zamówienia a także określać procedury poprzedzające udzielenie zamówienia publicznego.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Najczęściej wyszukiwane

Przetargi i licytacje według kategorii

Przetargi archiwalneWiadomości Lokalne