Przetargi - Vademecum

 • 23-05-2016 14:26

  Budynek użyteczności publicznej

  Definicję budynku użyteczności publicznej oraz budynku zamieszkania zbiorowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 • 09-05-2016 10:27

  Publikacja ogłoszenia o przetargu

  Zgodnie z przepisami ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek publikacji ogłoszenia o przetargu w swojej siedzibie.

 • 04-05-2016 10:43

  Odpowiedzialność majątkowa w związku z udzielaniem zamówień publicznych

  Za naruszenie dyscypliny finansów publicznych odpowiedzialność ponosi osoba, która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.

 • 18-04-2016 09:49

  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) już obowiązuje!

  Od dnia 18 kwietnia 2016 r. w przetargach których wartość przekracza tzw. progi unijne wykonawcy przedkładają wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

 • 14-04-2016 10:47

  Zakres świadczenia wykonawcy

  Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z zapisów umowy o zamówienie publiczne musi być tożsamy z zobowiązaniem zawartym w ofercie przetargowej.

 • 13-04-2016 09:50

  Zamówienia na dostawy i usługi

  Zamówienie na usługi i dostawy z zakresu działalności kulturalnej powinny polegać na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

 • 04-04-2016 10:36

  Umowa o zamówienie publiczne

  Zgodnie z orzecznictwem KIO dla rozpoznania odwołania w zakresie postanowień umowy, konieczne jest dokonanie ustalenia czy poza zwiększonym ryzykiem ekonomicznym wykonawca poprzez zapisy wzoru umowy został pozbawiony możliwości sporządzenia ważnej oferty.

 • 24-03-2016 10:08

  Sumowanie wartości zamówień publicznych

  W przypadku, gdy zamówienia mają takie samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Najczęściej wyszukiwane

Przetargi i licytacje według kategorii

Przetargi archiwalneWiadomości Lokalne