Przetargi - Vademecum

 • 26-07-2016 11:57

  Nowelizacja Pzp - zmiana terminu składania ofert

  Nowelizacja Pzp z dnia 22 czerwca 2016 wprowadziła skrócenie terminu składania ofert.

 • 25-07-2016 10:58

  Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

  Nowelizacja Pzp wprowadza rozwiązanie, które uniemożliwia skuteczne powołanie się na potencjał podmiotu trzeciego w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli ten podmiot trzeci nie będzie realizował tej części zamówienia do której został wykazany jego potencjał.

 • 19-07-2016 13:52

  Okres rękojmi w przetargu

  Obowiązkiem wykonawcy jest określenie okresu rękojmi zgodnie z wymaganiami siwz.

 • 18-07-2016 10:17

  Wykluczenie wykonawcy z przetargu

  Do wykluczenia wykonawcy z przetargu może dojść, gdy zamawiający zbada czy udział autora dokumentacji w przetargu na wykonanie opisanych w niej robót utrudni uczciwą konkurencję.

 • 13-07-2016 14:36

  Pełnomocnictwo w zamówieniach publicznych

  Odpowiednio sformułowane pełnomocnictwo upoważnia do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.

 • 12-07-2016 10:18

  Prezydent podpisał nowelizację Pzp

  W dniu 11 lipca 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Większość przepisów wejdzie w życie w terminie 14 dni od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

 • 11-07-2016 09:57

  Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

  Zmiana obowiązującej umowy w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji ustawy Pzp

 • 08-07-2016 08:00

  Umowa o wykonanie zamówienia publicznego

  Przyjęta przez Sejm nowelizacja przepisów Pzp zmieniła między innymi zasady wprowadzania zmian umowie o wykonanie zamówienia publicznego.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Najczęściej wyszukiwane

Przetargi i licytacje według kategorii

Przetargi archiwalneWiadomości Lokalne