Partnerzy serwisu:

Lista artykułów

Przedawnienie roszczeń. Dlaczego komornikowi nie wolno prowadzić egzekucji, kiedy wierzytelność jest przedawniona?

Komornik sądowy prowadzi egzekucję w oparciu o wniosek uprawnionego wierzyciela i tytuł wykonawczy, który obejmuje świadczenie podlegające egzekucji. Wierzyciel ma prawo domagać się od komornika przymusowego wyegzekwowania świadczenia od dłużnika.

Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika sądowego - obowiązki pracodawcy

komornik

Jedną z czynności, które podejmuje komornik sądowy w toku postępowania egzekucyjnego jest zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika.

Egzekucja z nadpłaty podatku dochodowego i zwrotu podatku z urzędu skarbowego

komornik

Do egzekucji z wierzytelności z tytułu nadpłaty i zwrotu podatku komornik przystępuje przez jej zajęcie.

Koszty komornicze, cz. III. Ile dostaje komornik przy egzekucji świadczeń niepieniężnych?

komornik

Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych oraz tzw. opłaty inne mają - w przeciwieństwie do opłat egzekucyjnych w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych - charakter stały, a nie procentowy.

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

komornik

Jakie jest wynagrodzenie komornika za ściągnięcie długu? Czy przy egzekucji pieniędzy od dłużnika stosowane są opłaty minimalne? Co jest podstawą do obliczenia opłaty stosunkowej należnej komornikowi?

RODO. Czy negatywny wynik weryfikacji wpływa na wybór wykonawcy?

ochrona danych osobowych

Weryfikacja jest cennym źródłem wiedzy dla Zamawiającego, a jednocześnie dowodzi, że - jako administrator danych osobowych - faktycznie sprawuje kontrolę nad ich przetwarzaniem.

Rażąco niska cena oferty. Co o niej orzekł TSUE?

przetarg

Do kogo należy obowiązek weryfikacji, czy cena oferty została skalkulowana poprawnie, czy też jest rażąco niska?

Innowacje w energetyce. Przyszłość to wirtualne elektrownie

elektrownie wiatrowe

Łączą producentów rozproszonych źródeł energii elektrycznej i zarządzają ich pracą, aby sprawnie dopasować wytwarzanie prądu do potrzeb rynku. Kiedy wirtualne elektrownie staną się integralnym elementem polskich sieci elektroenergetycznych?

Koszty komornicze, cz. I. Za co płaci komornik?

licytacja

Co kryje się pod pojęciem kosztów komorniczych? Jakie wydatki ponosi komornik w czasie swojej pracy? Jak są pobierane opłaty komornicze i co obejmują?

RODO. Czy weryfikacja procesora jest obowiązkiem zamawiającego?

ochrona danych osobowych

Weryfikacja procesora to niepopularny wymóg związany z zawieraniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, ale pokazuje, że administrator spełnia jeden z ważniejszych wymogów, wynikających z przepisów RODO.