Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

W Sądzie Rejonowym w Pińczowie, w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości niezabudowanej poł. w Działoszycach

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na realizację zadania

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Kielecki zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowie drogi gminnej od ul. Kieleckiej w kierunku zachodnim w msc. Św. Katarzyna ,  powiat kielecki, województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Wójt Gminy Mykanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będącej w użytkowaniu wieczystym

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie Burmistrza Krzepic o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obszaru przy ulicach Dolnej i Muznerowskiego w mieście Krzepice

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 6916W Bądkowo Kościelne – Bądkowo Rochny – Łukoszyn na odcinku 1 km

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje o wykazie nieruchomości gruntowej poł. w obrębie geodezyjnym Dębska Wola

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Głuszek z domu Zabiełlo wzywa wszystkich zainteresowanych

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej w Wydziale X Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Harężlak

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rej. w Bielsku- Białej z wniosku Aleksandry Mikuły toczy się postępowanie o zasiedzenie części nieruchomości oznaczonej jako pgr 655/23 w Jaworzu

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Partnerzy serwisu