Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Starosta Pucki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Dębogórze, gmina Kosakowo, powiat pucki

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Kielecki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacja inwestycji drogowej rozbudowę drogi gminnej nr 346020T ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk gm. Miedziana Góra

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Starosta Płocki zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o nazwie: ,,Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 6916W Bądkowo Kościelne – Bądkowo Rochny – Łukoszyn na odcinku 1 km”

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Płocki zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o nazwie: ,,Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym drogi powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - granica miasta (Płock) z drogą powiatową nr...

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrz Mikołowa podaje do publicznej wiadomości pełny tekst ogłoszeń o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie Wójta Gminy Dopiewo o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Krakowa informuje o wykazie nieruchomości poł. przy ul. Płk. Ryszarda Kuklińskiego oraz ul. Stróża Rybna, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Wójt Gminy Czernichów informuje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Przegini Narodowej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Wójt Gminy Zielonki ogłasza do sprzedaży w trybie I ustnego przetargu ograniczonego działkę położoną w obrębie Dziekanowice

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Partnerzy serwisu