Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Ogłoszenie Wójta Gminy Dopiewo o przystąpieniu do sporządzenia MPZP

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Komorniki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Wójt Gminy Konopiska informuje wyłożenie do wglądu proj. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gm. Konopiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrza Miasta Pionki zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w Pionkach przy ul. Radomskiej i ul. dr Marii Garszwo

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Wójt Gminy Zielonki informuje o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, poł. w miejscowości Batowice

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Obwieszczenie Starosty Monieckiego o skompletowaniu akt sprawy dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Zawiadomienie o  podjęciu przez Radę Gminy Grajewo uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego części  miejscowości Szymany, gmina Grajewo

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Gminy Grajewo uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Grajewo uchwalonego uchwałą Rady Gminy Grajewo

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie Wójta Gminy Przytoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP przy drodze Lubikowo – Goraj

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrz Świecia zawiadamia o zakończeniu postępowania adm. dot. wydania decyzji o lokalizacji inwest. polegającej na bud. zb. retencyjno-infiltracyjnego, poł. w obr. ewid. Sulnówko

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo