Partnerzy serwisu:

Wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne, czyli m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin, policja, straż, szpitale i in. mają obowiązek informacyjny wobec społeczeństwa. Liczba wydawanych przez nie komunikatów jest bardzo duża. Stworzyliśmy ich bazę, z wygodną wyszukiwarką.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia medium

Partner Logo

Burmistrza Miasta Pionki zawiadamia o częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, poł. w Masłowie Pierwszym

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Kunicach, gmina Słubice, z zastosowaniem postępowania uproszczonego

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrz Biskupca zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrz Biskupca zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Zarząd MPGK Rzeszów podaje do publicznej wiadomości zmiany terminów odbioru odpadów komunalnych

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Wójt Gminy Czernichów informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, poł. w msc. Wołowice

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski dla terenu położonego w obrębach ewidencyjnych Śniatowo i Giżkowo

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Rzewnowo

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Komunikaty urzędów

Obowiązek informacyjny, które nakłada na jednostki publiczne ustawa, jest realizowany za pomocą komunikatów, które pojawiają się w różnych miejscach. Są ogłaszane w urzędach, ale też na ich stronach internetowych. W dzisiejszym świecie jednak wbrew pozorom nie jest łatwo je odnaleźć i zapoznać się z ich treścią. Przyczyna jest prosta – nadmiar informacji zamieszczonych w różnych miejscach. Odbiorcom zaś liczy się przede wszystkim szybki i kompleksowy dostęp. Wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom. W serwisie komunikaty.pl zamieściliśmy obszerną bazę ogłoszeń wydawanych przez urzędy z całego kraju. Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki, aby ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących – ze względu na lokalizację, wybraną jednostkę czy czas obowiązywania. Czego mogą dotyczyć komunikaty urzędów? To zarówno informacje o wyłożeniu projektów miejscowego planu zagospodarowania, jak i wykazy nieruchomości do dzierżawy czy sprzedaży. To też informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego, zatwierdzeniu ustawy czy też skompletowaniu akt. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi informacjami i ustawienia alertów o nowych ogłoszeniach w podkategorii „Komunikaty urzędów”.