Partnerzy serwisu:

Komunikaty z sądów są ogólnodostępne. Mają na celu poinformowanie o toczących się sprawach, ale też odnalezienie zainteresowanych nimi osób. Ich ilość może przytłaczać. W serwisie komunikaty.pl przedstawiamy przefiltrowaną bazę komunikatów dopasowaną do Państwa potrzeb.  

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenie premium

Przed Sądem Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim prowadzone jest postępowanie spadkowe po Adrianie Lechu Nowaku

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie poucza pokrzywdzonych w sprawie o sygn. II K 216/22/P

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu toczy się postępowanie o uznanie za zmarłe: Estery Wolfowicz I voto Horn z d. Horn, córki Abrama i Chai Ryfki Horn

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie wzywa wszystkich spadkobierców po Danucie Wandzie Winiarskiej

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim wzywa wszystkich spadkobierców po Grażynie Cichockiej

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w sprawie złożenia do depozytu sądowego kwoty 3.894,66 zł

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w sprawie złożenia do depozytu sądowego kwoty 6.115,50 zł

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Turku toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości położonej w Tuliszkowie, przy ul. Senatorskiej

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach ŚL. toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Włodarczyk

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

​​​​​​​W Sądzie Rejonowym w Mielcu I Wydział Cywilny pod sygn. I Ns 404/22 toczy się sprawa z wniosku Marii Gryglak i Romana Gryglaka o nabycie w drodze zasiedzenia udziału 1/2 części nieruchomości

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rej. w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, że toczy się postępowanie o zasiedzenie pr. własności nieruch. położonej w obr. Kolonia Gorzędów, w gm. Gorzkowice, w woj. łódzkim

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystianie Marcinie Mikołajczak

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Grażynie Annie Ocipka

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Ogłoszenia medium

Przed Sądem Rejonowym w Żywcu toczy się sprawa o nabycie spadku po Zofii Hulboj

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 484/22 z wniosku Gminy Czarna o stwierdzenie, że z upływem dnia 27 maja 2020 roku nabyła poprzez zasiedzenie własność działki

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Żywcu toczy się sprawa o nabycie spadku po Jadwidze Damek, Ewie Barbarze (dwojga imion) Damek, Tadeuszu Piotrze (dwojga imion) Damek,

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Staszowie, I Wydział Cywilny, toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości poł. w msc. Kępie, gmina Oleśnica

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Staszowie, I Wydział Cywilny toczy się sprawa o zasiedzenie wł. nieruchomości, poł w msc. Strużki, gmina Osiek

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Lipsku toczy się sprawa z wniosku Fabiana Krystiana Łepeckiego sygn. akt I Ns 419/22 o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Żywcu toczy się sprawa o nabycie spadku po Lidii Żurek, c. Antoniego i Władysławy

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Katowicach II Wydz. C. toczy się postępowanie o nabycie przez zasiedzenie nieruchomości grun. poł. przy ul. Dytrycha 17

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Siemianowicach Śląskich toczy się postępowanie z wniosku Gm. Siemianowice Śl. o nabycie spadku po Ilonie Agnieszce Gorącej z d. Gorąca, c. Piotra i Gertrudy

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich toczy się postępowanie o nabycie spadku po Włodzimierzu Stawiarskim, s. Ireneusza i Katarzyny

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Komunikaty z Sądów

Informacje o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, o wszczęciu postępowania, m.in. w sprawie uznania zaginionego za zmarłego, w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia czy wzywające do zgłaszania się spadkobierców - to tylko niektóre z komunikatów wydawanych przez sądy każdego szczebla. Codziennie w całej Polsce wydawane są kolejne ogłoszenia. Poznanie ich treści jest bardzo pracochłonne. Te najważniejsze możesz znaleźć też w serwisie komunikaty.pl. Dzięki zastosowaniu intuicyjnej wyszukiwarki mogą Państwo przefiltrować bazę ograniczając wyniki do interesujących, np. ze względu na lokalizację, czas ogłoszenia czy miejsce obowiązywania. Sztab naszych specjalistów na bieżąco ją aktualizuje i zamieszcza wszystkie niezbędne informacje. W podkategorii „Komunikaty z sądów” zamieszczamy wyłącznie treści przekazane nam przez jednostki, z którymi współpracujemy. To podmioty z całego kraju. Pomocny może być również poradnik przedsiębiorcy, w którym dowiedzą się Państwo o możliwościach rozwiązania sądowych spraw. Warto pamiętać, że tworzą go specjaliści ze swoich branż. O zmianach poinformujemy Państwa automatycznie – wystarczy założyć alerty i zapisać się do newslettera.