Partnerzy serwisu:

Komunikaty z sądów są ogólnodostępne. Mają na celu poinformowanie o toczących się sprawach, ale też odnalezienie zainteresowanych nimi osób. Ich ilość może przytłaczać. W serwisie komunikaty.pl przedstawiamy przefiltrowaną bazę komunikatów dopasowaną do Państwa potrzeb.  

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenie premium

Sąd Rejonowy w Oleśnicy zawiadamia, iż przed tutejszym Sądem toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Rogozińskim

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Chrzanowie toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej, poł. w Psarach przy ul. Jana Pawła II

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ogłasza, że w tutejszym Sądzie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim Śliwowskim

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Marianie Łaganowskim

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Izabeli Reiger

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Pogórza w Krakowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Salisz

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie, Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, poł. w Czernej, gm. Krzeszowice

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie toczy się postepowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, poł. Krowodrza w Krakowie

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku postanowienie zezwolił wnioskodawczyni Dorocie Gębka na złożenie do depozytu sądowego kwoty tytułem świadczenia zasądzonego na rzecz zmarłego Józefa Michna

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jarosławie Czechowskim

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Sopocie Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Antoninie Marii Jurkiewicz

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowy w Zielonej Górze toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Bujko

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowy w Zielonej Górze toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Alanie Bobowicz

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Południe toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Robercie Tadeuszu Przybysiaku

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej położonej w Dobieszowicach

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich toczy się postępowanie stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Plekaniec

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Eligiuszu Wilk

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym  Gdańsk - Południe w Gdańsku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Reginie Krenc

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Ogłoszenia medium

Przed Sądem Rejonowym w Bochni I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia udziału wynoszącego 5/8 części przysługującego Stanisławie Adamus w prawie własności nieruchomości stanowiących działki,...

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział I Cywilny toczy się sprawa o stwierdzenie, że wnioskodawca i uczestnik wspólnie, na zasadach ustawowej wspólności małżeńskiej, nabyli przez zasiedzenie udział w wysokości 3/8 w prawie współwłasności...

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie  Rejonowym w Bielsku-Białej w X Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości poł. w Wilkowicach

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Raciborzu Wydział I Cywilny, toczy się postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku po Anieli Frank

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Grudziądzu toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości - działek położonych w miejscowości Rogóźno-Zamek

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Bielsku-Białej w Wydz. X Cywilnym, toczy się sprawa o nabycie spadku po Annie Bojdys, córce Józefa i Anny

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

  W Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział I Cywilny toczy się sprawa o stwierdzenie w drodze zasiedzenia prawo własności nieruchomości położonej w Wierzchosławicach, powiat tarnowski

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Bochni I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez Marię Famielec w trybie uwłaszczenia prawa własności nieruchomości położonej w Krzeczowie, gmina Rzezawa, powiat boheński, woj. małopolskie

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości poł. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Bielsku-Białej w Wydz. X C. toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Leopoldzie Ignacym Blachurze, synu Ignacego i Marii

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Komunikaty z Sądów

Informacje o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, o wszczęciu postępowania, m.in. w sprawie uznania zaginionego za zmarłego, w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia czy wzywające do zgłaszania się spadkobierców - to tylko niektóre z komunikatów wydawanych przez sądy każdego szczebla. Codziennie w całej Polsce wydawane są kolejne ogłoszenia. Poznanie ich treści jest bardzo pracochłonne. Te najważniejsze możesz znaleźć też w serwisie komunikaty.pl. Dzięki zastosowaniu intuicyjnej wyszukiwarki mogą Państwo przefiltrować bazę ograniczając wyniki do interesujących, np. ze względu na lokalizację, czas ogłoszenia czy miejsce obowiązywania. Sztab naszych specjalistów na bieżąco ją aktualizuje i zamieszcza wszystkie niezbędne informacje. W podkategorii „Komunikaty z sądów” zamieszczamy wyłącznie treści przekazane nam przez jednostki, z którymi współpracujemy. To podmioty z całego kraju. Pomocny może być również poradnik przedsiębiorcy, w którym dowiedzą się Państwo o możliwościach rozwiązania sądowych spraw. Warto pamiętać, że tworzą go specjaliści ze swoich branż. O zmianach poinformujemy Państwa automatycznie – wystarczy założyć alerty i zapisać się do newslettera.