Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenie premium

Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia nieruchomości położonej w województwie łódzkim

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Lidzbarku Warmińskim toczy się postępowanie z wniosku Banku Millennium S.A.z siedzibą w Warszawie o nabycie spadku po Andrzeju Salniku

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Raciborzu z wniosku Piotra Duka toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Raciborzu Płoni

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym we Włodawie toczy się postępowanie o zasiedzenie będących w ich posiadaniu nieruchomości budynkowych (dom, obora, szopa), usytuowanych na działce położonej w Kolonii Hańsk gm. Hańsk

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Strzałkowskiej

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Rawiczu I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Zimnym

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. Katowice - Zachód w Katowicach Wydziale II Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Franik o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Raciborskiej 19

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Przemyślu Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości, poł. w Drohojowie, działka nr 352

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym we Włodawie toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości, położonej w Głębokim gm. Cyców

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości nr geod. 261 o pow. 0,51 ha położonej w obrębie 0017 Lewonie, jedn. ewidencyjna 200806_5 Mońki - obszar wiejski, powiat moniecki, województwo podlaskie

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Przasnyszu zawiadamia o postępowaniu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Stawickim, synu Wacława

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Wydział I Cywilny toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Korpaku

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Ogłoszenia medium

Przed Sądem Rej. w Bytomiu w I Wydz. Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku PKO Banku Polskiego S.A. w Warszawie o nabycie spadku po Urszuli Wójtowicz, c. Telesfora i Gabrieli

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. Katowice – Wschód w Katowicach w I Wydz. Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Zbierskiej o zasiedzenie udziału w nieruchomości poł. w Katowicach

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwid. majątku dłużnika EMATECH Spółki akcyjnej w Katowicach sporządził oddzielny ostateczny plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Staszowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Nawrot

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Kawęczyn

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości w miejscowości Rataje Słupskie

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Mysłowicach Wydział I Cywilny informuje, że toczy się z wniosku Gm. Mysłowice postępowanie o nabycia spadku po Tomaszu Macek, synu Jerzego i Heleny

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Bytomiu w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o nabycia spadku po Juliannie Niełacnej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Bytomiu w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o nabycia spadku po Wacławie Bargliku

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Bytomiu toczy się postępowanie z wniosku Secus Niestand. Sekuryt. Fund. Inwest. Zamknięty InSecura z siedz. w Warszawie o nabycia spadku po Ryszardzie Błyskuń, synu Stanisława i Ireny

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Partnerzy serwisu