Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruch. położonej w Pawłowicach przy ul. Górniczej 8 A

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym os. fiz. nieprowadzącej działalności gospod. ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż udziałów w nieruch. zabud. poł. w Bestwinie

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku wydzierżawi przestrzeń użytkową przy ul. Chlebnickiej 13/16 o pow. 836,2 m2 tj. Dom Studenta

Ogłoszenie medium Nieruchomości Obiekty
Partner Logo

W Sądzie Rejonowym w Pińczowie, w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości niezabudowanej poł. w Działoszycach

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Konkurs ofert na najem pomieszczeń w celu prowadzenia restauracji pracowniczej w siedzibie IPPT PAN przy ul. Pawińskiego 5B, Warszawa Ochota

Ogłoszenie medium Przetargi Usługi

Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na realizację zadania

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Polkowicki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Wóit Gminy Puńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Białobrzegi, gmina Augustów

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

SM „Metalowiec” we Wrocławiu ogłasza przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na remoncie poziomów instalacji gazowej

Ogłoszenie medium Przetargi Usługi

SM „Metalowiec” we Wrocławiu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu instalacji elektrycznej w budynkach spółdzielni

Ogłoszenie medium Przetargi Usługi

Partnerzy serwisu