Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy informuje o wywieszeniu wykazów lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w budynkach przy ul. Pl. Inwalidów 3 oraz Gen. Zajączka 8 w Warszawie.

Ogłoszenie medium Nieruchomości Wykazy

Burmistrz Miasta Sławkow ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sławkowie przy ul. Kołdaczka i Żupniczej

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Burmistrz miasta Sławków ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sławkowie przy ul. Konarowej

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

SM im. B. Krzywoustego we Wrocławiu ogłasza ustny, nieograniczony przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego we Wrocławiu przy ul. Poleskiej 28/11

Ogłoszenie medium Nieruchomości Mieszkania/domy

SM SILESIA z siedzibą w Katowicach informuje, o ustnym, nieograniczonym przetarg na sprzedaż lok. mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Radockiego 152/40

Ogłoszenie medium Nieruchomości Mieszkania/domy

Wójt Gminy Kowala podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, poł. w msc. Kosów, obręb Kosów Większy

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Wójt Gminy Gorzyce informuje o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położnych w miejscowości Gorzyce

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

SM Lokum w Sosnowcu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Sosnowcu przy ul. Maliny

Ogłoszenie medium Nieruchomości Mieszkania/domy

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości grun. niezabud. położonej w Ogrodzieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabud. położonej w Ogrodzieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Partnerzy serwisu