Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Spółdzielnia Mieszkaniowa "METALOWIEC" we Wrocławiu ogłasza przetarg ofertowy na na pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności do lokalu mieszkalnego we Wrocławiu, przy ulicy Strzegomskiej 252 m 192

Ogłoszenie medium Nieruchomości Mieszkania/domy

Wójt Gm. Tworóg ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gruntowej własności Gminy Tworóg

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach informuje o przetargu mającego na celu wyłonienie nabywcy dot. teren KSSE w Ujeździe

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Burmistrz Miasta Bochnia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Bochni, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną „Krakowski Park Technologiczny”

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Wójt Gminy Zbrosławice ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Kopienica

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Wójt Gminy Zbrosławice ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Ptakowice

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Wójt Gminy Jonkowo zaprasza do udziału w I przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Wołowno ( wieś Bałąg), gmina Jonkowo

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Metalowiec” we Wrocławiu, ul. Inżynierska 17 ogłasza przetarg ofertowy na wynajem lokali użytkowych

Ogłoszenie medium Nieruchomości Lokale użytkowe

Wójt Gminy Rędziny ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Partnerzy serwisu