Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia nieruchomości na sprzedaż

Najszersza baza nieruchomości na sprzedaż wystawionych przez instytucje na terenie całego kraju? To serwis komunikaty.pl! Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami o planowanych działaniach, m.in. o przetargach czy sprzedaży pozaprzetargowej.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia medium

Partner Logo

Wójt Gminy Puńsk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Puńsk

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota" w Będzinie, ul. Zwycięstwa 12, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Będzinie

Ogłoszenie medium Nieruchomości Mieszkania/domy

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłosił konkursy ofert na najem lokali użytkowych

Ogłoszenie medium Nieruchomości Lokale użytkowe

Zarząd Dzielnicy Mokotów oraz ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy informują, że zostały wywieszone wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do najmu

Ogłoszenie medium Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Burmistrz Mikołowa ogłasza o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości grun. zabudowanej kamienicą poł. w Mikołowie przy ul. Jana Pawła II 16

Ogłoszenie medium Nieruchomości Mieszkania/domy
Partner Logo

Burmistrz Mikołowa informuje o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych działek położonych w Mikołowie przy ul. Rolniczej

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Burmistrz Mikołowa informuje o nieruchomości do zbycia bezprzetargu, położonych w Mikołowie przy ul. Marii SkłodowskiejCurie

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Burmistrz Mikołowa informuje o nieruchomości do zbycia bezprzetargu nieruchomości gruntowych położonych w Mikołowie przy ul. Marii SkłodowskiejCurie

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Burmistrz Mikołowa informuje o nieruchomości do zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli przyległych nieruchomości poł. w Mikołowie przy ul. Jaworowej

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Wójt Gminy Kłomnice informuje o I ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomosci położonej w miejscowości Śliwaków

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki