Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Starosta Polkowicki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Wóit Gminy Puńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Białobrzegi, gmina Augustów

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bielkówku, gm. Kolbudy

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Burmistrz Miasta Malborka ogłasza drugi ustny przetarg na sprzedaż zabudowanej działki nr 33, położonej w Malborku przy ul. Jagiellońskiej

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości poł. we Wrocławiu przy ul. Leona Popielskiego 1-3

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Radomiu przy ul. 1905 Roku 47

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Burmistrz Karlina ogłasza 3 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Burmistrz Krzepic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej wKrzepicach

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Wójt Gminy Puńsk ogłasza przetargi ustne nieograniczone a sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Żwikiele, stanowiącej mienie komunalne gminy Puńsk

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Partnerzy serwisu