Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Burmistrz Brzeska informuje, że zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku, przy ul. Mickiewicza 68

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Burmistrz Miasta Bochnia ogłasza I przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bochni przy ul. Smyków

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Lędzinach obręb Smardzowice

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Burmistrz Miasta Malborka ogłasza trzeci ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Malborku przy ul. Jagiellońskiej

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Burmistrz Zabłudowa ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n/w działek, położonych w obrębie Folwarki Wielkie

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Wójt Gminy Rędziny ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Wójt Gminy Mierzęcice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Mierzęcicach przy ul. Wolności

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Burmistrz Koniecpola ogłasza I przetarg ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Wójt Gminy Suchy Las podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Burmistrz Miasta Lędziny ogłasza pierwsze przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Lędzinach obręb Smardzowice

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Partnerzy serwisu