Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie podestów i dojść do klatek schodowych przy ul. Powstańców Śląskich 11 w Radomiu

Ogłoszenie medium Przetargi Roboty budowlane

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg na wykonanie zamówienia pn.: Kompleksowy remont pokrycia dachu wraz z izolacją termiczną stropodachu przy ulicy Andersa 2 w Radomiu

Ogłoszenie medium Przetargi Roboty budowlane

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na roboty malarskie klatek schodowych i piwnic w Chorzowie

Ogłoszenie medium Przetargi Roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” we Wrocławiu ogłasza przetarg ofertowy na remont pionu przeciwpożarowego w ramach poprawy ochrony przeciwpożarowej budynku mieszkalnego przy ul. Grabiszyńskiej 142 we Wrocławiu

Ogłoszenie medium Przetargi Roboty budowlane

SM „ MURANÓW” ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy wody zimnej i ciepłej na wodomierze przystosowane do odczytu radiowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wałowej

Ogłoszenie medium Przetargi Roboty budowlane

SM „MURANÓW” ogłasza przetarg nieograniczony na na wykonanie okresowego przeglądu 5-cio letniego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznych

Ogłoszenie medium Przetargi Usługi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” ogłasza przetargi pisemne na wykonanie nawiewu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń mieszkalnych w budynkach przy ul. Armii Krajowej 85 i ul. Na Błonie 11 w Krakowie

Ogłoszenie medium Przetargi Roboty budowlane

Szczecińska SM z siedzibą przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy zadaszenia garażu dwustanowiskowego

Ogłoszenie medium Przetargi Roboty budowlane

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na zagospodarowanie infrastruktury osiedlowej w Chorzowie przy ul. Krakusa

Ogłoszenie medium Przetargi Usługi

Spółdzielnia Mieszkaniowa Załęska Hałda w Katowicach ogłasza przetarg nieograniczony na roboty ogólnobudowlane w Katowicach

Ogłoszenie medium Przetargi Roboty budowlane

Partnerzy serwisu