Partnerzy serwisu:

Lista artykułów

Biznes na dwóch kółkach. Jest taka branża, która kręci po swojemu. Wychodzi na swoje?

rowery

- Kurierów rowerowych jest coraz mniej, praca nie jest łatwa. Codziennie 100 km do przejechania, w każdych warunkach - mówi Marek Oliwkowski z warszawskiej firmy Bikers.

Koszty komornicze, cz. III. Ile dostaje komornik przy egzekucji świadczeń niepieniężnych?

komornik

Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych oraz tzw. opłaty inne mają - w przeciwieństwie do opłat egzekucyjnych w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych - charakter stały, a nie procentowy.

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

komornik

Jakie jest wynagrodzenie komornika za ściągnięcie długu? Czy przy egzekucji pieniędzy od dłużnika stosowane są opłaty minimalne? Co jest podstawą do obliczenia opłaty stosunkowej należnej komornikowi?

RODO. Czy negatywny wynik weryfikacji wpływa na wybór wykonawcy?

ochrona danych osobowych

Weryfikacja jest cennym źródłem wiedzy dla Zamawiającego, a jednocześnie dowodzi, że - jako administrator danych osobowych - faktycznie sprawuje kontrolę nad ich przetwarzaniem.

Rażąco niska cena oferty. Co o niej orzekł TSUE?

przetarg

Do kogo należy obowiązek weryfikacji, czy cena oferty została skalkulowana poprawnie, czy też jest rażąco niska?

Innowacje w energetyce. Przyszłość to wirtualne elektrownie

elektrownie wiatrowe

Łączą producentów rozproszonych źródeł energii elektrycznej i zarządzają ich pracą, aby sprawnie dopasować wytwarzanie prądu do potrzeb rynku. Kiedy wirtualne elektrownie staną się integralnym elementem polskich sieci elektroenergetycznych?

Koszty komornicze, cz. I. Za co płaci komornik?

licytacja

Co kryje się pod pojęciem kosztów komorniczych? Jakie wydatki ponosi komornik w czasie swojej pracy? Jak są pobierane opłaty komornicze i co obejmują?

RODO. Czy weryfikacja procesora jest obowiązkiem zamawiającego?

ochrona danych osobowych

Weryfikacja procesora to niepopularny wymóg związany z zawieraniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, ale pokazuje, że administrator spełnia jeden z ważniejszych wymogów, wynikających z przepisów RODO.