Partnerzy serwisu:

Zamówienia publiczne są jedną z kluczowych form udziału sektora publicznego w gospodarce. Dotyczą one odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Jedną z nich są dostawy. O tym, kto dostarczy potrzebny towar, decyduje wynik przetargu.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Dostawa mieszanek nasiennych, pasz granulowanych, gammarusa suszonego i pęczków ulistnionych gałęzi do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego 1 postępowanie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa mieszanek nasiennych, pasz granulowanych, gammarusa suszonego do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego 1 postępowanie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego i innych dla Szpitala Powiatowego Sp. o. o. w Golubiu-Dobrzyniu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa środków czystości do magazynu na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o. o.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Sukcesywna dostawa opału do kotłowni Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku od lutego do maja w roku 2023

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawy energii elektrycznej do Zakładu Karnego w Wadowicach

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup doposażenia wraz z montażem do groty solnej i sali doświadczania świata Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach

Przetargi Przetargi na dostawę

Przetargi na dostawy

Pojęcie dostawy dla potrzeb zamówień publicznych definiuje art. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem przez dostawę należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności pozyskiwanych na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Definicja ta ma na celu przede wszystkim rozróżnienie tej kategorii od usług i robót budowlanych. W odróżnieniu od definicji przyjętej w prawie cywilnym nie ma tu znaczenia czy dostawy dokonuje jej sprzedawca, pośrednik lub producent.

Co może być przedmiotem dostawy? To szereg dóbr, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności jednostek – od dostawy materiałów biurowych, opału, przez wykonanie instalacji przeciwpożarowej czy zakup maszyn.

Ogłoszenie o potrzebie dostawy publikują najczęściej jednostki samorządowe, ale też spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły czy szpitale. W serwisie Komunikaty.pl. znajdą Państwo wszystkie aktualne ogłoszenia z całej Polski. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby poznali je Państwo jak najszybciej. Wszystkie publikowane ogłoszenia o dostawie są zweryfikowane i pewne.