Partnerzy serwisu:

Zamówienia publiczne są jedną z kluczowych form udziału sektora publicznego w gospodarce. Dotyczą one odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Jedną z nich są dostawy. O tym, kto dostarczy potrzebny towar, decyduje wynik przetargu.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

TSM OSKARD siedz. Tychy ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wraz z uruchomieniem serwera DELL PowerEdge R7515

Przetargi Przetargi na dostawę

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „RUBINKOWO” w Toruniu ogłasza przetarg ofertowy na: Dostawę serwera wraz z oprogramowaniem, jego instalację oraz przeniesienie konfiguracji.

Przetargi Przetargi na dostawę

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Młyniec” ogłasza przetarg na: Zakup i montaż podzielników kosztów ogrzewania z odczytem radiowym oraz rozliczanie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie tych urządzeń

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa nici chirurgicznych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Dostawa, montaż i uruchomienie 2 szt. zestawów hydroforowych na Stację Wodociągową w Tomaszowie Lub.”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa wieży laparoskopowej i resektoskopu monopolarnego

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa i montaż zespołu kontenerowego na budynek socjalno-bytowy na obiekcie sportowym Skolwin ul. Stołczyńska 104 w Szczecinie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych w okresie od stycznia do czerwca 2024"

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu osobowego.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - 2 edycja

Przetargi Przetargi na dostawę

Przetargi na dostawy

Pojęcie dostawy dla potrzeb zamówień publicznych definiuje art. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem przez dostawę należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności pozyskiwanych na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Definicja ta ma na celu przede wszystkim rozróżnienie tej kategorii od usług i robót budowlanych. W odróżnieniu od definicji przyjętej w prawie cywilnym nie ma tu znaczenia czy dostawy dokonuje jej sprzedawca, pośrednik lub producent.

Co może być przedmiotem dostawy? To szereg dóbr, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności jednostek – od dostawy materiałów biurowych, opału, przez wykonanie instalacji przeciwpożarowej czy zakup maszyn.

Ogłoszenie o potrzebie dostawy publikują najczęściej jednostki samorządowe, ale też spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły czy szpitale. W serwisie Komunikaty.pl. znajdą Państwo wszystkie aktualne ogłoszenia z całej Polski. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby poznali je Państwo jak najszybciej. Wszystkie publikowane ogłoszenia o dostawie są zweryfikowane i pewne.