Partnerzy serwisu:

Lista artykułów

Rażąco niska cena oferty. Co o niej orzekł TSUE?

przetarg

Do kogo należy obowiązek weryfikacji, czy cena oferty została skalkulowana poprawnie, czy też jest rażąco niska?

Zamówienia publiczne. Czy zmiana referencji jest zgodna z prawem?

zamawiający

Co ma zrobić startujący w przetargu wykonawca, który w ofercie przetargowej złożył referencję nie spełniającą wymogów zamawiającego? Czy dostanie szansę, aby niezbędne dokumenty uzupełnić?

Zamówienia publiczne. Jakie są skutki zaniechania wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty?

oświadczenie

Wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty przetargowej jest narzędziem służącym rozwianiu wątpliwości zamawiającego. Zamawiający nie powinien pomijać tej procedury.

Zamówienia publiczne. Czy termin uzupełniania dokumentów można przedłużyć?

przetarg

Wzywając potencjalnych wykonawców do uzupełnienia dokumentacji, zamawiający powinien mieć na względzie m.in. realny termin przygotowania dokumentu i równe traktowanie wykonawców, znajdujących się w podobnej sytuacji.

Waloryzacja wynagrodzeń za zamówienia publiczne. Czy nowe prawo jest korzystne dla przedsiębiorców?

waloryzacja

Zamówienia publiczne 2022. Obowiązujące od niedawna nowe prawo dopuszcza waloryzację wynagrodzeń ustalonych w umowie o wykonanie zamówienia publicznego. Czy zamawiający musi ogłosić nowy przetarg? Wyjaśniamy.

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych zostało zawieszone. Co to oznacza dla samorządów?

zamawiający

Przez sześć miesięcy - począwszy od 10 listopada 2022 roku - samorządy w Polsce nie będą ograniczone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych przy kupowaniu węgla.

Zasada efektywności a unieważnienie przetargu

przetarg

Czy zasada efektywności może wpłynąć na decyzję o unieważnieniu przetargu? Jakie są podstawy prawne?

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

sąd zamówień publicznych

Czym jest gwarancja wadialna? Jaki jest okres ważności wadium? Jakie są przepisy w ustawie Prawo zamówień publicznych? Wyjaśniamy.

Zmiana umowy przetargowej ze względu na wojnę lub inflację. Czy jest możliwa?

zamawiający

Gwałtownie i nieprzewidywalnie rosnące ceny materiałów oraz robót budowlanych, będące efektem wojny w Ukrainie, pozwalają na zmianę umowy o wykonanie zamówienia publicznego - takie rozwiązanie rekomenduje Prokuratoria Generalna.

Zamówienia publiczne. Co grozi za brak przedmiotowych środków dowodowych?

zamawiający

Startujący w przetargu jest zobowiązany złożyć tzw. przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą w każdym przypadku, jeśli zamawiający tego zażąda. Co się stanie, jeśli tego nie zrobi?