Partnerzy serwisu:

Lista artykułów

Przetargi. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie?

zamawiający

Unieważnienie prowadzonego postępowania przetargowego - gdy jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione - musi być przekonujące.

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

nieproporcjonalność

Zamawiający musi dokładnie zbadać, czy może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę z powodu "drobnych nieprawidłowości" czy "uchybień o niewielkiej skali lub znaczeniu". Co za tym przemawia?

Kto decyduje o zwiększeniu budżetu inwestycji?

inwestycje

Decyzja o ewentualnym zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty na sfinansowanie zamówienia zależy tylko i wyłącznie od zamawiającego.

Przetargi. Waloryzacja wynagrodzenia musi być przewidziana w umowie

KIO

Zamawiający nie może ograniczyć obowiązku waloryzacji wynagrodzeń wykonawcy usług lub robót budowlanych poprzez zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zakaz zmiany parametrów oferowanych produktów

ustawodawca

Czy można zmienić parametry ofertowe produktu opisane w w warunkach zamówienia? A jeśli nie - jakie są podstawy prawne?

Liczba składanych ofert utrzymuje się na stałym poziomie

zamówienie publiczne

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie wpłynęła w zasadniczy sposób na zwiększenie liczby ofert składanych w postępowaniach o zamówienie publiczne.

Jak epidemia Covid-19 wpłynęła na zamówienia publiczne?

przetarg

Wbrew oczekiwaniom, zamówienia związane z pandemią COVID-19 nie zdominowały rynku zamówień publicznych. Co zamawialiśmy najczęściej?

Dlaczego odwołania od przetargu są oddalane?

odwołanie

Praktyką panującą wśród wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego, jest wnoszenie odwołań dla poprawy własnej pozycji konkurencyjnej, a nie dla udokumentowania błędnego przygotowania postępowania przez zamawiającego. Dlaczego większość z nich jest oddalana?

Zmowa przetargowa - kogo wyklucza z przetargu?

zamawiający

Wykluczeniu z postępowania przetargowego podlega każdy uczestnik tzw. zmowy przetargowej, biorący udział w postępowaniu, a nie tylko ten, który może uzyskać zamówienie lub nieuczciwie doprowadzić do ograniczenia konkurencji.

Liczy się tylko rzeczywiste wsparcie w udostępnianiu zasobów

zamawiający

Podmioty udostępniające zasoby muszą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, jako podwykonawcy, wykonując usługi, do realizacji których zdolności były wymagane i określone przez Zamawiającego.