Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Ogłoszenie Wójta Gminy Dopiewo o przystąpieniu do sporządzenia MPZP

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Syndyk Masy Upadłości SKOK „Skarbiec” w upadłości w Piekarach Śląskich ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż pr. własności nieruchomości grunt.

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Licytacje komornicze

KSSE S.A. w Katowicach informuje o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śląskim

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Syndyk sprzeda w upadłości konsumenckiej ½ udziału własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach Nikiszowcu przy ul. Odrowążów.

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Ogłoszenie Wójta Gminy Komorniki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Leszku Sienkiewiczu

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Chełm o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Chełm, położonych w Chełmie, obejmującej nieruchomość przy ul. Zawadówka

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

W Sądzie Rejonowym w Zawierciu toczy się postępowanie z wniosku Anny Zińczuk o nabycia spadku po Cecylii Iskierka córce Antoniego i Katarzyny

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Końskich I Wydział Cywilny zezwolił Gminie Gowarczów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 524,00 złote

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Służewiec ogłasza rozpoczęcie postępowania przetargowego na wymianę wewnętrznych linii zasilających w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Ogłoszenie medium Przetargi Przetargi na roboty budowlane