Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Sąd Rejonowy w Bochni, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie z wniosku Tadeusza Berger, sygn. akt I Ns 577/22 udzielono wnioskodawcy zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego kwoty łącznie 50 groszy

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Beaty Malec o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia 1/2 części w prawie własności działek

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Best I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Wielgus

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Kluczborku I Wydział Cywilny prowadzi sprawę z wniosku Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Ignacym Hermanie,

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Lipsku toczy się sprawa z wniosku Zbigniewa Bieniek sygn. akt I Ns 347/22 o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

​​​​​​​W Sądzie Rejonowym w Kluczborku I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 36/22, toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chudobie

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów
Partner Logo

Wójt Gminy Pszczew informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Burmistrz Słubic zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Słubicach Uchwały Nr XLIX/565/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Choszczeński ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Pełczyce, gm. Pełczyce

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs ofert na najem WUMIK

Ogłoszenie medium Nieruchomości Lokale użytkowe