Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Przed Sądem Rejonowym w Bytomiu w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o nabycia spadku po Wacławie Bargliku

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Bytomiu toczy się postępowanie z wniosku Secus Niestand. Sekuryt. Fund. Inwest. Zamknięty InSecura z siedz. w Warszawie o nabycia spadku po Ryszardzie Błyskuń, synu Stanisława i Ireny

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rej. w Bytomiu w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o nabycia spadku po Janinie Sochackiej, z domu Ples, córce Zygmunta i Haliny

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Prezydent Miasta Sopotu zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Zabezpiecz mieszkanie przed wyjazdem

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty firm

Wójt Gminy Masłów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi informuje o wykazie dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Białobrzegi

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rej. w Grudziądzu toczy się postępowanie z wniosku Alior Banku S.A. z siedz. w Warszawie o nabycia spadku po Zbigniewie Bogdanie Cerskim, synu Pawła i Apolonii

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wejherowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Burmistrz Krzepic informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na podstawie Zarządzenia Nr 0050.550.2022 Burmistrza Krzepic

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Partnerzy serwisu