Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny na wniosek Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Zawierciu zezwolił na złożenie do depozytu sądowego

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Siemianowicach Śl. toczy się postępowanie z wniosku Gm. Siemianowice Śl. o nabycia spadku po Ewaldzie Feliksie Warwas, s. Jerzego i Krystyny

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej Anieli Ciesiółce

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Burmistrz Gminy Słomniki informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, poł. w miejscowości Prandocin Iły

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rej. w Siemianowicach Śl. toczy się postępowanie z wniosku Gm. Siemianowice Śl. o nabycia spadku po wdowcu Janie Pawle Gabor, s. Pawła i Jadwigi

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Siemianowicach Śl. toczy się postępowanie z wniosku Gm. Siemianowice Śl. o nabycia spadku po Ryszardzie Jolancie Lebda-Zieleń z d. Lebda, c. Ryszarda i Teresy

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Starachowicach toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w miejscowości Styków

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu zezwolił Januszowi Gronkowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.230,44 zł

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie o zasiedzenie wł. nieruchomości poł. w miejscowości Skarbka, gmina Bałtów

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim zezwolił na złożenie do depozytu sądowego pieniężnej w wysokości 14 753,00 zł

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Partnerzy serwisu